Intermittent Fasting

Intermittent Fasting, of ‘vasten met tussenpozen’ als je het zou vertalen naar het Nederlands, is een bijzondere dieettrend. Eigenlijk kun je intermittent fasting misschien beter geen dieet noemen, want het gaat eigenlijk meer om wanneer je eet dan om wat je eet.
Het idee achter intermittent fasting is dat je door het afwisselen van momenten van vasten met eetmomenten, het maximale uit je maaltijden haalt. Dat kan op verschillende manieren. Bij de ene manier van intermittent fasting is het patroon vooral gericht op het vasten voor langere perioden, waardoor je lichaam in een staat zou komen waardoor het later te nuttigen voedsel beter benut wordt. Andere methoden focussen vooral op het tijdstip waarop je bepaalde voedingsstoffen eet.
Het basisprincipe van intermittent fasting blijft echter het afwisselen: momenten waarop bepaalde zaken gegeten mogen worden met momenten waarop dat niet mag, en eventueel met momenten waarop helemaal niets gegeten of zelfs gedronken mag worden.

Intermittent fasting: van nul tot nu

Hoewel intermittent fasting weer in toenemende mate in de belangstelling staat, is het principe al eeuwen oud. In verschillende religieuze en culturele tradities bestaan vormen van dit type vasten. Denk bijvoorbeeld aan de Islamitische vasten, de Ramadan, waarbij mensen gedurende de dag niets eten of drinken.
Vasten met tussenpozen is iets wat altijd bestaan heeft maar als methode om af te vallen, aan te komen of als ondersteuning van sportieve bezigheden, is de populariteit grillig. In onze tijd bestaat er vooral aandacht voor binnen de sportwereld, en dan met name onder bodybuilders en krachtsporters.

Intermittent fasting: werkt het?

Omdat intermittent fasting doorgaans een heel gecontroleerd eetpatroon inhoudt, zijn er vrijwel altijd positieve effecten waar te nemen. Mensen letten meer op wat ze eten en dat heeft logischerwijs een gunstig effect. Of en in hoeverre die effecten ook echt aan de methode van intermittent fasting toe te schrijven zijn, is niet zo duidelijk.
Er is weinig onderzoek naar intermittent fasting dat echt sterk bewijs levert. Veruit de meeste studies wezen niet op een aanzienlijk voordeel van intermittent fasting ten opzichte van andere dieetvormen waarbij ook een gecontroleerd eetpatroon werd aangehouden. Wel is het zo dat veel van deze studies over een korte termijn plaatsvonden en dat er vaak maar weinig proefpersonen aan deelnamen. Dat maakt ze niet optimaal betrouwbaar.
Er zijn daarnaast wel behoorlijk wat mensen te vinden die claimen echt baat te hebben bij intermittent fasting. Alleen valt bij individuele gevallen natuurlijk niet makkelijk na te gaan of de effecten inderdaad toe te schrijven zijn aan de dieetmethode, of dat andere factoren wellicht ook een rol spelen.

Al met al lopen de meningen over intermittent fasting erg uiteen, en veel bewijs voor de verschillende standpunten ontbreekt. Met uitzonderingen die de extremere vormen van vasten betreffen, waarbij mensen gedurende lange tijd niets eten, zijn er ook geen echte nadelen bekend. Daarom raden we het niemand echt aan of af. Wel is het voor jou persoonlijk misschien het proberen waard. Wanneer je vooruitgang stagneert of je je gewoon niet lekker voelt bij je huidige eetpatroon, dan kan intermittent fasting iets zijn dat bij je past.