Het is een vraag die heel wat sporters maar bezig blijft houden: is het nu wel of niet verstandig om te sporten op een lege maag?
Sporten op een lege maag zou de vetverbranding stimuleren. Wat je vaak hoort, is dat door te sporten op een lege maag je lichaam niet de meest gangbare energiebron, koolhydraten, aan kan spreken en daardoor terugvalt op de vetreserves. Maar klopt dit eigenlijk wel?

Sporten op een lege maag: effecten

De voorstanders van sporten op een lege maag voeren verschillende argumenten aan.
Zoals we hierboven al aangaven, bestaat bij veel van hen de opvatting dat sporten op een lege maag de vetverbranding stimuleert.
De theorie dat dit toe te schrijven is aan het feit dat het lichaam direct vet uit de vetreserves verbrandt omdat er geen brandstoffen via de voeding worden aangeleverd, is wankel. Vetverbranding vindt namelijk plaats gedurende de hele dag en niet alleen op het moment dat je sport. Ook wezen onderzoeken over kortere perioden geen verschil uit tussen proefpersonen die sporten op een lege maag en de proefpersonen die wel eten voor de training. Zo’n verschil op de korte termijn zou je wel verwachten wanneer de vetverbranding gestimuleerd zou worden omdat het lichaam bij sporten op een lege maag de reserves aanspreekt.

Een andere opvatting gaat uit van het effect dat sporten op een lege maag heeft op de hormoonhuishouding. De gevoeligheid voor insuline schijnt toe te nemen. Insuline wordt aangemaakt  na een (koolhydraten bevattende) maaltijd. Minder eetmomenten zorgen ervoor dat het lichaam minder vaak insuline aanmaakt en daardoor zou de gevoeligheid voor dit hormoon toenemen. Deze grotere gevoeligheid zou dan weer een gunstig effect hebben op de vetverbranding. Ook zou de aanmaak van groeihormonen gestimuleerd worden door niet te eten. Onderzoek heeft aangetoond dat na een dag van vasten inderdaad het gehalte aan groeihormoon in het lichaam toeneemt, maar een periode van vasten in natuurlijk iets anders dan structureel, gedurende een langere periode sporten op een lege maag.

Daarnaast zijn er ook mogelijke nadelen te formuleren. Als je op een lege maag sport, kan dat je training negatief beïnvloeden. Wellicht train je minder intensief. Ook zijn sommigen van mening dat als je erg droog bent en dus weinig vetreserves hebt, sporten op een lege maag ten koste kan gaan van je spiermassa, omdat je lichaam ergens de energie vandaan moet halen.
Met name voor mensen die af willen vallen, kan het ook een rol spelen dat door pas laat te ontbijten, later op de dag vaker een hongergevoel ontstaat en je daardoor juist meer gaat snacken.

Sporten op een lege maag: de conclusie

Al met al zijn er wel aanwijzingen dat sporten op een lege maag bepaalde effecten heeft die op hun beurt een gunstige uitwerking hebben op de vetverbranding, of zelfs op de spiergroei.
Maar gericht, vergelijkend onderzoek toont tot nu toe weinig verschil aan tussen de nuchtere sporters en de sporters die eten voor de training. Bovendien zijn er ook mogelijke nadelen te formuleren.
Desondanks zijn er sporters die positieve ervaringen hebben met sporten op de lege maag en die zich er lekker bij voelen. En een experiment kan meestal niet veel kwaad.