Als je veel in de sportschool te vinden bent en stevig aan je lichaam werkt dan bestaat de kans dat je de term al eens hebt horen vallen: IGF training, of IGF-1 training. Maar wat houdt die IGF training precies in en waarom zou je overwegen een dergelijk programma te volgen?

IGF training: Wat is het?

De ‘IGF’ in IGF training staat voor ‘insulineachtige groeifactor’.  IGF, of IGF-1, is een hormoon dat van nature voorkomt in het menselijk lichaam en dat wat betreft structuur sterke overeenkomsten vertoont met het hormoon insuline, vandaar de naam. IGF-1 wordt voornamelijk door de lever afgescheiden onder invloed van groeihormonen en vervult in ons lichaam verschillende functies die met herstel en weefselopbouw te maken hebben. Voor spieropbouw is het naast testosteron, cortisol en groeihormonen een van de belangrijkste stoffen in het menselijk lichaam.
Die eigenschap maakt IGF-1 dus interessant voor bodybuilders en andere krachtsporters. De stof kan, net als bijvoorbeeld bij testosteron het geval is, worden toegediend als een vorm van doping maar daar richten we ons hier niet op. We richten ons hier op de kenmerken van IGF training, wat los staat van middelen die je al dan niet gebruikt. IGF training staat als methode los van eventueel dopinggebruik.
IGF training is een trainingsvorm waarbij het de bedoeling is dat de productie en het effect van IGF-1 in het lichaam geoptimaliseerd wordt.

IGF training: Waarom zou je het doen?

De effecten van IGF training zijn nog niet duidelijk in kaart gebracht. Daar is eenvoudigweg nog veel meer structureel onderzoek voor nodig.
Sommige atleten geven aan weinig voordelen te ondervinden van IGF training ten opzichte van andere trainingsprogramma’s. Andere atleten zeggen wel een aanzienlijk effect op te merken maar het is niet vast te stellen of dit ook daadwerkelijk aan de IGF training is toe te schrijven en of dat de veranderingen ook precies zo tot stand komen als gedacht wordt.

Hoewel er dus nog veel meer onderzoek gedaan moet worden over de precieze werking van dit type, en andere, trainingsprogramma’s, is daarmee niet gezegd dat een IGF training niet effectief is.
In een IGF training worden onder andere compound oefeningen, waarin je verschillende spieren tegelijk aan het werk zet, zoals squats, deadlifts en presses, gecombineerd met een hoge intensiteit en stevig tempo. Daarnaast houdt IGF training ook in dat je voldoende rust pakt tussen trainingen. Dit zijn allemaal elementen die uitstekend in een spieropbouwend programma passen.
Wil je gericht aan het werk met een training die erop gericht is de werking van de hormonen in je lichaam te optimaliseren, dan kan IGF training het proberen waard zijn.