We horen het meer dan eens. Ik voel me moe, het zal mijn bioritme wel zijn. Maar wat is dat eigenlijk het bioritme? Wanneer we het woord ontleden, dan komen we er al gauw achter dat het woord opgesplitst kan worden in ‘bio’ (het leven) en ritme. Je zou het dus ook kunnen omschrijven als ons levensritme.

Ontstaan

Het bioritme is een theorie die ervan uitgaat dat ons leven volgens steeds wederkerende cyclussen verloopt. Over het algemeen wordt binnen het bioritme gewerkt met 3 cyclussen. Er is een fysieke cyclus die te maken heeft met ons lichamelijk welzijn. Hiermee wordt onze levenskracht, coördinatie en gezondheid bedoeld. Deze cyclus duurt 23 dagen en herhaalt zich steeds weer. De tweede cyclus is de emotionele cyclus die gerelateerd is aan onze gevoelens en creativiteit. Hij bepaalt hoe we dingen waarnemen en in welke stemming we zijn. Deze cyclus heeft een invloed op hoe we onze omgeving waarnemen. Deze cyclus duurt 28 dagen en blijft zich ons hele leven lang herhalen. De intellectuele cyclus is de derde cyclus. Hij heeft te maken met ons vermogen om dingen te analyseren en met geheugen en communicatie. Deze cyclus duurt 33 dagen en zal zich ook ons hele leven lang herhalen.

3 of 4 cyclussen

Afhankelijk van de bron die geraadpleegd wordt, wordt het bioritme 3 of 4 cyclussen toebedeeld. De vierde cyclus is de intuïtieve cyclus die zoals de naam zelf uitlegt te maken heeft met onze intuïtie. De meeste modellen die gehanteerd worden voor het berekenen van ons bioritme hanteren echter het model met 3 cyclussen. De intuïtieve cyclus bedraagt, wanneer hij gebruikt wordt, 38 dagen.

Betekenis van de dalen en pieken in de cyclussen:

Fysieke cyclus: 23 dagen:

Pieken

Deze wijzen op een goede lichamelijke conditie, een verhoogde weerstand tegen stress en ziekte, een grote levenskracht, veel zin in seks en gevaar voor zelfoverschatting en overbelasting.

Dalen:

Tijdens de dalen zijn we snel vermoeid en is het tijd om uit te rusten en na te denken. Tijdens de kritieke dagen zullen we vlugger ziek worden en de neiging hebben tot verkeerd handelen.

Emotionele cyclus 28 dagen:

Pieken

Deze wijzen op een intensief gevoels- en zielenleven. Het zijn goede momenten in de vriendschap en liefde. Onze creativiteit verhoogt en we hebben interesse voor nieuwe dingen. Daarentegen moeten we oppassen voor de neiging tot overdreven emotioneel gedrag.

 

Dalen:

Tijdens de dalen vertonen we onzeker gedrag en is er neiging tot passiviteit. Wel zijn we dan sterk in zelfherkenning en zelfkritiek. Tijdens de kritieke dagen vertonen we een neiging tot psychische conflicten en zullen we vlugger ziek worden.

Intellectuele cyclus : 33 dagen

Pieken

In deze periodes zijn we in staat zijn tot helder, doelgericht nadenken. Ons concentratievermogen is dan het grootst en we hebben dan over het algemeen een goed geheugen.

Dalen

Tijdens de dalen krijgen we te maken met een verminderde zielskracht. We hebben weinig energie en weinig interesse voor nieuwe gedachten. Dit gaat gepaard met een lage reactiesnelheid en een snelle psychische uitputting. Tijdens de kritieke dagen lijden we aan een gering concentratievermogen. We zijn in meerdere mate verstrooid en dit lijdt tot een gevaar voor ongelukken. We beoordelen situatie verkeerd.

Berekenen van het bioritme

Om het bioritme te berekenen wordt gebruik gemaakt van een wiskundige formule die vaak online te vinden is als bioritme calculator. Wanneer je zelf een bioritmecalculator zou willen maken, dan is dit mogelijk. Hiertoe worden wiskundige formules in Excel ingevoerd. Wie hier interesse in heeft, kan deze formules op het internet vinden.

Betrouwbaarheid

Het bioritme werd in 1904 ontwikkeld door de Duitse wetenschappers Wilhelm Fliess en Hermann Swoboda. De eerste was een KNO-arts, de tweede was professor in de psychologie. Hoewel het bioritme duidelijk ontwikkeld werd door twee mannen met een wetenschappelijke achtergrond, wordt de nog steeds populaire theorie door sceptici afgedaan als een pseudowetenschap.

De theorie werd verschillende keren wetenschappelijk onderzocht op haar degelijkheid. De eerste keer dat dit gebeurde was in 1923 in het boek Rhythm, Life and Creation ‘‘van de Estse wetenschappen Nikolai Parna.

Voorspellende waarde

In tegenstelling tot een horoscoop, heeft de berekening van iemands bioritme niet dezelfde wetenschappelijke waarde. De pieken en dalen in de cyclussen zullen wel bepalen of iemand op een bepaalde dag bijvoorbeeld intellectueel sterk staat of net niet. Wanneer iemands fysieke vermogens op een bepaalde dag te wensen overlaten, is de kans dan weer groot dat iemand zich erg moe zal voelen of niet de beste sportprestaties zal neerzetten.

Gebruik van het bioritme in de medische wetenschap

Hoewel vele wetenschappers hun twijfels hebben bij de juistheid en de waarde van de bioritme theorie, wordt deze soms wel gebruikt in de medische wetenschap. In sommige ziekenhuizen zal men bijvoorbeeld niet aan een operatie beginnen wanneer iemands bioritme zich in een dal bevindt.